Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định mới 2020

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu theo quy định mới 2020

Cenlight chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu các loại xe.

Các loại hình kinh doanh vận tải:

  • Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng:
  • Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm
  • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ => Phù hiệu XE CÔNG-TEN-NƠ
  • Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường => Phù hiệu XE TẢI
  • Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng => Phù hiệu XE HỢP ĐỒNG
  • Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô => Biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”https://tuvanhotrokinhdoanh.com.vn/giay-phep-kinh-doanh-van-tai/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét