Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Dịch vụ tư vấn Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động / work permit là tài liệu để người nước ngoài làm việc ở Việt Nam hợp pháp. Giấy phép này có thời hạn tối đa 2 năm. Khi có giấy phép lao động, thì doanh nghiệp có thể đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thời hạn của thẻ theo thời hạn của work permit và hộ chiếu.
Vị trí làm việc có thể là giám đốc điều hành - nhà quản lý - chuyên gia - lao động kỹ thuật...

Nghị định 70/2023 có các quy định mới liên quan Giấy phép lao động, Cenlight có cập nhập đầy đủ theo từng vị trí theo bài viết sau đây. Quý Khách vui lòng tham khảo website hoặc cần tư vấn nhanh, vui lòng liên hệ 0919595966.