Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Giấy phép kinh doanh vận tải (hàng hóa/hành khách) và phù hiệu xe


Theo quy định hiện hành, đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải (vận chuyển hàng hóa hoặc vận chuyển hành khách) đều phải có giấy phép kinh doanh vận tảiphù hiệu xe. Các loại giấy phép này sẽ do Sở giao thông vận tải cấp tỉnh/thành phố cấp và có thời hạn là 07 năm. 

Và đặc biệt, các xe lưu thông của các doanh nghiệp này phải có phù hiệu xe (Phù hiệu xe được cấp theo lộ trình). Đối với các loại xe vận chuyển hàng hóa bằng container, xe đầu kéo, xe tải có trọng tải từ 7 tấn trở lên đều bắt buộc phải có phù hiệu. Còn đối với xe tải có trọng tải từ 3.5-7 tấn phải có phù hiệu từ ngày 01/01/2017, dưới 3.5 tấn phải có phù hiệu từ ngày 01/01/2018. Hiện nay, đối với các loại xe vận chuyển hàng hóa cho chính doanh nghiệp đó (gián tiếp tạo ra doanh thu từ vận tải) vẫn chưa có quy định riêng và vẫn phải xin giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu như doanh nghiệp kinh doanh vận tải thông thường.

Đối với hộ kinh doanh kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng xe tải thì cũng được Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tảiphù hiệu

Kinh doanh vận chuyển hành khách cũng tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này cũng phải có giấy phép kinh doanh vận tảiphù hiệu xe. Hiện nay, có một số xe vận chuyển hành khách theo mô hình kinh doanh của Uber cũng tiến hành xin giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe hợp đồng. Đối với các doanh nghiệp có xe từ 16 chỗ trở lên, dùng để vận chuyển nhân viên thì chỉ cần xin phù hiệu xe nội bộ (không phải xin giấy phép kinh doanh vận tải).

Để biết điều kiện đề xin giấy phép kinh doanh vận tảiphù hiệu xe, Quý khách vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để rõ hơn.