Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Công bố thực phẩm nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu về đều phải tiến hành công bố sản phẩm trước khi nhập khẩu hàng về Việt Nam.

Để tiến hàn công bố thực phẩm nhập khẩu, Bạn cần có mẫu sản phẩm (để test) và các tài liệu pháp lý liên quan khác (nếu là thực phẩm chức năng) trước khi công bố.

Đầu tiên, Bạn cần phải phân biệt loại sản phẩm trước khi yêu cầu đối tác xuất khẩu cung cấp giấy tờ: thực phẩm thường hay thực phẩm chức năng. Đối với thực phẩm thường, Bạn cần yêu cầu đối tác cung cấp thêm CFS (hay còn gọi là Giấy chứng nhận lưu hành tự do - Certificate of Free Sale). Tài liệu này cần được tiến hành công chứng lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Vậy cần bao nhiêu mẫu để kiểm nghiệm: 300-500g hoặc 300-500ml để gửi cho công ty có chức năng kiểm mẫu kiểm sản phẩm. Ngoài ra, đối với thực phẩm chức năng, Cục ATTP thường yêu cầu gửi mẫu để kiểm tra nên Bạn nên lấy mẫu dư mẫu sẽ tốt hơn.

Chúng tôi - Cenlight Consultant có thể tư vấn và hỗ trợ Bạn công bố thực phẩm nhập khẩu.
1-  Tư vấn và lên chỉ tiêu kiểm nghiệm;
2-  Gửi mẫu đi kiểm nghiệm tại công ty kiểm nghiệm có chức năng kiểm nghiệm;
3- Tiến hành công bố thực phẩm nhập khẩu
4- Tư vấn sau công bố sản phẩm

Thông tin liên hệ Cenlight: 


Công ty TNHH Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Cenlight
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nha Athena, 146 - 148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84) 028.38 132 622
Fax: (+84) 028 38 132 621
HOTLINE: 0919 59 59 66 - 0909 01 96 65
Email: contact@cenlight.com.vn
Skype: CenlightConsultant